Kompletné dodávky stavieb a stavebných prác

Práce HSV

 • výkopové práce
 • základové konštrukcie
 • zvislé konštrukcie:
  • murivo tehlové, betónové, plynosilikátové
  • liaty betón
  • drevo
 • vodorovné konštrukcie:
  • betónové stropy, nosníky, prievlaky
  • vložkové stropy tehlové, betónové
  • schodištia
 • úpravy povrchov vnútorné, vonkajšie:
  • omietky vápenocementové
  • omietky sadrové
  • mazaniny a potery cementové
  • mazaniny a potery anhydritové
  • zatepľovacie systémy

Práce PSV

 • izolácie proti vode a povlakové krytiny
 • tepelné izolácie
 • konštrukcie tesárske
 • sadrokartónové konštrukcie
 • konštrukcie klamparske
 • krytiny tvrdé ( Bramac, Tondach )
 • obklady a dlažby ( keramické, kamenné )
 • nátery, maľby

V rámci spolupráce so špecializovanými firmami zabezpečujeme:

 • zdravotechniku
 • ústredné kúrenie
 • elektroinštaláciu

Neváhajte nás kontaktovať s konkrétnou požiadavkou telefonicky alebo e-mailom.

Naše realizácie

Pobočky a pracoviská bánk Budovy pre výrobu a služby Rodinné domy

Kontakt

Ďalšie kontaktné údaje