Profil spoločnosti

Spoločnosť Hladký & Bibiš, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 so zameraním na činnosti v oblasti stavebníctva. Je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v odd. Sro, vložka č. 2710/R.

Predmet činnosti spoločnosti

 • sprostredkovanie obchodu
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
 • vykonávanie bytových o občianskych stavieb
 • vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
 • veľkoobchod /v rozsahu voľných živností.

Spoločnosť ja držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008, reg.č. 3661/O od roku 2004. Konatelia spoločnosti sú držiteľmi osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z. pre činnosť stavbyvedúci, resp. stavebný dozor.

Toto sú základné atribúty na to, aby spoločnosť Hladký & Bibiš, spol. s r.o. prezentovala svoju činnosť na špičkovej úrovni, čo do kvality, dodržiavania moderných technologických postupov, materiálov a platných technických noriem v stavebníctve.

Pre svoju činnosť spoločnosť využíva vlastnú malú i veľkú mechanizáciu

 • nákladné autá
 • nakladač LOCUST 75
 • vibračná a zdvíhacia technika
 • pojazdný kompresor
 • prepravníky osôb, lešenie, miešačky
 • elektrické rezačky a píly na stavebné materiály

Naše realizácie

Pobočky a pracoviská bánk Budovy pre výrobu a služby Rodinné domy

Kontakt

Ďalšie kontaktné údaje